Tider

Nedan presenteras ungefärliga passagetider över de olika delsträckorna.
De är beräknade efter förra årets resultat, avvikelser från dessa tider kan kan förekomma under årets tävling.

Löp/Sim

Sträcka

Plats

Passage första

Passage sista

Löp

7800

Loftahammar - Peterslund (Vätska)

8.20

8.50

Sim

800

Peterslund-Lusthusudden

   

Löp

100

Lusthusuden (Vätska/Energi)

   

Sim

500

Lusthusudden- Gunleudd

   

Löp

1900

Gunleudd - Strömhagen

   

Sim

850

 Strömhagen - Bjursund

   

Löp

2000

Bjursund - Sänkmaren (Vätska/Energi)

9.15

10.10

Sim

50

Sänkmaren - Skärsmaren

   

Löp

300

Skärsmaren

   

Sim

400

Skärsmaren - Källsingsö

   

Löp

1500

Källsingsö

   

Sim

100

Källsingsö - Hultö

   

Löp

1200

Hultö (Vätska/Energi)

9.45

11.10

Sim

500

Hultö - Björkö

   

Löp

4200

Björkö (Vätska/Energi)

10.05

12.10

Sim

400

Björkö - Solidö

   

Löp

1700

Solidö Vätska

10.30

12.55

Sim 

100

Solidö

   

Löp

50

Solidö

   

Sim

275

Solidö - Smågö

   

Löp

1200

Smågö

   

Sim

1000

Smågö - Hasselö

   

Löp

8000

Hasselö (Vikarna, Hasselö sand, Edhompen) (Vätska/Energi)

11.20

14.25

Sim

600

Hasselö -Lindholmen

   

Löp

100

Lindholmen

   

Sim

400

Lindholmen-Rågö

   

Löp

150

Rågö

   

Sim

75

Rågö

   

Löp

1000

Rågö

   

Sim

150

Rågö

   

Löp

1650

Rågö (Vätska/Energi)

12.00

16.00

Sim

250

Rågö - Kalvö

   

Löp

700

Kalvö

   

Sim

300

Kalvö

   

Löp

270

Kalvö

   

Sim

200

Kalvö

   

Löp

310

Kalvö

   

Sim

1000

Kalvö-Tättö

   

Löp

500

Tättö (Vätska/Energi)

12.40

17.45

Sim

1100

Tättö - Vivassen- Loftahammar

   
   

Målgång Loftahammar (Vätska/Energi)

13.00

18.15

LÖP

34630

     

SIM

9050

     

 Ladda ner Tider här och Karta här


LED2016web-137
LED2016web-61
LED2016web-183
LED2016web-90
LED2016web-85
LED2016web-75